Innowacyjny Program Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski

               „Innowacyjny Program Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski” jest konsekwencją i odpowiedzią na wnioski firm sektora turystyki postulujące konieczność usprawnienia i poprawy jakości świadczonych usług w ruchu turystycznym w turystyce przyjazdowej do Polski z krajów spoza strefy Schengen.
               Inicjatywa Polskiej Izby Turystyki (PIT) uproszcza i racjonalizuje procedury obowiązujące w stosunku do obcokrajowców ubiegających się o wizy turystyczne do Polski. W efekcie zwiększa liczbę ich przyznawania i podnosi standard obsługi zagranicznych turystów. Innowacyjność polega na stworzeniu programu systemowego z udziałem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wydziałów konsularnych), Służby Granicznej oraz będących beneficjentami programu przedsiębiorców turystycznych, którym stworzona została możliwość włączenia firm do systemu i wprowadzenia do praktyki działania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie organizacji i marketingu.
               Wdrożenie systemu nastąpiło w wyniku podpisanej w kwietniu 2009 roku przez Polską Izbę Turystyki i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnej „Deklaracji o współpracy w zakresie aktywizacji turystyki przyjazdowej”, w której strony stwierdzają, że turystyka przyjazdowa jest ważnym elementem promocji Polski w świecie oraz stanowi ważną część gospodarki narodowej i rynku pracy. Litera deklaracji wyraża zamiar lepszego przygotowania przedsiębiorców turystycznych i ich zagranicznych kontrahentów do stosowania zasad wizowych, zawiera zarazem deklarację stron do współdziałania w ramach przygotowań do organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA - EURO 2012 oraz innych dużych imprez masowych o charakterze sportowym i kulturalnym.

W wyniku wprowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozwiązań:
 

 • ograniczono, w porozumieniu z Komendą Główną Straży Granicznej, stosowane rodzaje dokumentów niezbędnych do otrzymania wizy turystycznej, uwzględniając dokumenty wystawiane przez polskich przedsiębiorców turystycznych (voucher i potwierdzenie) i hotele(potwierdzenie rezerwacji i opłacenie pobytu),
 • uruchomiono w wybranych polskich urzędach konsularnych wydzielonych stanowisk dla obsługi wizowej przedsiębiorców turystycznych,
 • zdecydowano o niestosowaniu w stosunku do certyfikowanych przedsiębiorców turystycznych limitów liczby składanych aplikacji wizowych,
 • przy wyjazdach grupowych obejmujących uczestników z kilku okręgów konsularnych - zatwierdzono tryb przyjmowania dokumentów wizowych składanych przez przedsiębiorcę turystycznego w konsulacie odpowiadającym jego siedzibie.

               Polska Izba Turystyki ze swej strony zapewnia merytoryczną i organizacyjną realizację zadań w stosunku do firm sektora turystyki, jako ostatecznych beneficjentów programu. Określa warunki i tryb wydawania certyfikatów, doradza i stwierdza znajomość zasad wizowych polskich przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski. Wystawienie certyfikatu przez Polską Izbę Turystyki przedsiębiorcy turystycznemu będzie uważane za poświadczenie, że przedsiębiorca turystyczny i jego zagraniczny kontrahent są przygotowani do stosowania zasad wizowych. Jednocześnie PIT zobowiązuje się do kontroli realizacji zasad wizowych przez przedsiębiorców turystycznych, którzy otrzymali certyfikaty.
               Wprowadzenie innowacyjnego systemu w obsłudze turystów zagranicznych, którzy przyjeżdżają do Polski na podstawie wiz oraz współudział w programie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Komendy Głównej Straży Granicznej – stawia przed przystępującymi do procesu certyfikacji przedsiębiorcami obowiązek rzetelnego przygotowania i spełnienia jego ustaleń, zaś przed PIT wymóg prowadzenia skutecznego, wysokiej jakości doradztwa oraz monitoringu realizacji.
 

               W ramach „Innowacyjnego Programu Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski” opracowane zostały przepisy certyfikacji i dokumenty niezbędne do funkcjonowania IPATP, w tym zasady wydawania i obrotu voucherów przyjazdowych.

 • przystąpienie firmy do Innowacyjnego Programu Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski następuje po uzyskaniu certyfikatu: „Certyfikowany Przedsiębiorca Turystyczny”,
 • proces certyfikacji polega na przygotowaniu przedsiębiorcy do spełnienia warunków udziału w IPATP i wystawieniu certyfikatu: „Certyfikowany Przedsiębiorca Turystyczny”, poświadczającego przynależność do Programu, zgodnie z jego wymogami.
 • Usługa skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z branży turystycznej, którzy prowadzą działalność w zakresie turystyki przyjazdowej co najmniej od 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o certyfikację.

 

Dzięki przyjętym w toku współpracy Polskiej Izby Turystyki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Komendy Głównej Straży Granicznej uregulowaniom dotyczącym formalnych procedur związanych z organizacją turystyki przyjazdowej, możliwym stało się lepsze przygotowanie przedsiębiorców turystycznych do stosowania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych w kontaktach z zagranicznymi touroperatorami i korzystającymi z ich usług turystami.

Korzyści, jakie odnosi firma turystyczna przystępująca do „Innowacyjnego Programu Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski”
 

 • łatwiejszy dostęp do polskich placówek konsularnych dla aktualnych i potencjalnych kontrahentów i klientów zagranicznych,
   
 • zmniejszenie koniecznych formalności wymaganych od klientów firmy turystycznej przy realizacji wniosku o wydanie polskiej wizy,
   
 • brak rejonizacji przy wizowaniu grup turystycznych,
   
 • skrócenie okresu oczekiwania na wizę,
   
 • ułatwienia przy obsłudze grup turystycznych,
   
 • zwiększenie wiarygodności biznesowej i znaczenia firmy na rynkach zagranicznych,
   
 • ułatwienia w rozpoczęciu i rozwoju działalności na nowych rynkach.
   


Co należy zrobić, aby przystąpić do IPTP
 

 • wypełnić wniosek,
 • otrzymać Certyfikat: „Certyfikowany Przedsiębiorca Turystyczny”,
 • zalogować się w programie voucherów elektronicznych,
 • podpisać z kontrahentami zagranicznymi wymagane umowy lub aneksy do umów określających ich rolę w Programie,
 • zaprosić kontrahentów zagranicznych do Programu voucherów elektronicznych,
 • zadbać o akredytację swoich zagranicznych partnerów w polskich placówkach konsularnych,
 • na bieżąco obsługiwać system voucherów elektronicznych,
 • uczestniczyć w konsultacjach organizowanych przez PIT,
 • dbać o rzetelność danych wprowadzanych do sytemu voucherów elektronicznych.


Na każdym etapie firma może liczyć na pomoc ze strony Polskiej Izby Turystyki.

Informacje o Programie dostępne są: www.pit.org.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Polska Izba Turystyki, ul. Marszałkowska 9/19, tel.: ( +48) 22 826 55 36

Prowadzisz lub chcesz prowadzić działalność związaną z turystyka przyjazdową - przystąp do Innowacyjnego Programu Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski. Dbaj o Klienta, promuj własną firmę, poprawiaj jakość świadczonych usług.

 

 

logo

Do pobrania

Warning: Parameter 1 to modLatestdownloadsdRokdownloadsHelper::getList() expected to be a reference, value given in /libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /modules/mod_rokdownloads_latest/tmpl/default.php on line 7